Vyberte váš jazyk

ÚRADNÝ PREKLAD - SÚDNY PREKLAD

Úradné preklady sú vyhotovené v papierovej forme, pričom sú viazané trikolórou buď s originálnym dokumentom alebo s notársky overenou kópiou alebo s obyčajnou fotokópiou.
uradne-preklady.png

Úradne overené preklady

Úradne overené preklady sú špeciálnou kategóriou prekladov, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich však vyžadovať napr. aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Úradný preklad budete potrebovať aj v mnohých iných situáciách, napr. pri dovezení auta, alebo ak sa hlásite na zahraničnú školu, pri zmene trvalého pobytu, sobáši v zahraničí atď. Právnické osoby využívajú úradné preklady najmä keď sa hlásia do verejných súťaží, ale aj pri podpisovaní dôležitých zmlúv, kde potrebujú mať záruku, že zmluva je preložená presne podľa znenia originálu. Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu.

Klienti sa na nás najčastejšie obracajú s požiadavkou na úradný preklad

 • zmluvy (všetky typy)
 • výpisu z obchodného registra
 • účtovnej závierky
 • daňového priznania
 • výpisu známok
 • rodného listu
 • sobášneho listu
 • úmrtného listu
 • výpisu z registra trestov
 • faktúry alebo kúpnej zmluvy
 • vysvedčenia
 • diplomu
 • technického preukazu (odhlášky)
 • certifikátu
 • vyhlásenia o zhode
 • odhlášky
 • diplomu
 • dokladu o odb. spôsobilosti

Pred objednaním súdneho prekladu

Ak si idete objednať úradný preklad prvýkrát, určite budete mať niekoľko otázok. Ak nám zavoláte do kancelárie, veľmi radi vám ich zodpovieme. V prípade, že ste sa rozhodli prísť si objednať preklad osobne, je potrebné si ešte pred samotnou návštevou prekladateľskej agentúry odpovedať na niekoľko otázok:

Skutočne potrebujem súdny preklad?

(súdny preklad = úradný preklad = preklad s pečiatkou = úradne overený preklad = overený preklad) Vyžaduje odo mňa inštitúcia, ktorej budem preklad odovzdávať, úradne overený preklad s pečiatkou?

S čím sa bude preklad viazať?

Súdny preklad musí byť vždy trikolórou zviazaný s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to preto, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom, a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom.

Spravidla sú 3 možnosti, s čím sa môže preklad viazať:
 1. s originálom dokumentu
 2. s notársky osvedčenou kópiou originálu
 3. s obyčajnou kópiou

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: to, s čím sa bude preklad viazať (resp. čo nám máte odovzdať na priviazanie k prekladu), nie je otázka na nás (prekladateľskú agentúru či prekladateľa), ale na inštitúciu, ktorej sa bude preklad odovzdávať. Je potrebné sa na príslušnom mieste vopred informovať, aby ste nám túto informáciu vedeli odovzdať.

Bližší popis jednotlivých možností

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU
Ak požadujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, je potrebné si uvedomiť, že originál sa pri zviazaní predierkuje a navždy zviaže s prekladom. Po odovzdaní takto zviazaného dokumentu príslušnej inštitúcii by vám mohol originál v budúcnosti chýbať. Z tohto dôvodu sa napríklad preklady diplomov nikdy nezväzujú s originálmi. S originálmi sa väčšinou zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť, podpísať, opečiatkovať a pod. (napríklad výpis z registra trestov).
cta-logo

Termíny a dodanie úradného prekladu

Termíny

Štandardným termínom pre vyhotovenie nerozsiahleho úradného prekladu sú 1-3 pracovné dni, v závislosti od jazyka a typu/rozsahu dokumentu. Pre angličtinu a nemčinu v kombinácii so slovenčinou dokážeme zabezpečiť aj rýchlejší termín, závisí to však aj od aktuálnej vyťaženosti našich prekladateľov. V kalkulácii vám uvedieme cenovo najvýhodnejší – bežný termín vyhotovenia. V prípade, že preklad potrebujete do nejakého konkrétneho termínu, uveďte tento termín vo svojom dopyte a my pre vás vypočítame, či na rozsah vášho textu spadá do konkrétneho termínu expresný príplatok alebo nie a v prípade, že áno, uvedieme do cenovej ponuky aj jeho výšku.

Spôsob odovzdania prekladu

Úradné preklady musia byť vždy odovzdané vo fyzickej podobe, keďže sú zviazané trikolórou a obsahujú pečiatku úradného prekladateľa. Preklad si môžete vyzdvihnúť buď osobne u nás v kancelárii, alebo vám ho môžeme 1. triedou zaslať aj na dobierku, pri platbe prevodom vopred, aj doporučene. Ak máte záujem o iný spôsob doručenia (napríklad kuriérom), uveďte to vo svojej požiadavke. Cenník jednotlivých spôsobov doručenia nájdete v časti Doručenie úradného prekladu.

Ako objednať úradný (súdny) preklad


Postup pri objednávaní úradného prekladu: Inštitúcia, ktorá od vás vyžaduje súdny preklad (úrad, obchodný partner, zamestnávateľ...), vám poskytne informáciu o tom, s čím sa má preklad zviazať.

Bližšie informácie k možnostiam s čím viazať preklad nájdete tu.

Keď nás oslovíte s požiadavkou na vypracovanie cenovej ponuky, uveďte, prosím, nasledovné:
 • že preklad treba vyhotoviť úradne (prípadne koľko vyhotovení prekladu potrebujete);
 • z akého jazyka do akého jazyka sa bude prekladať (obzvlášť dôležité, ak je zdrojový text viacjazyčný);
 • s čím sa bude preklad viazať, formu a termín doručenia originálu alebo notársky osvedčenej kópie;
 • pošlite naskenovanú, prípadne odfotografovanú verziu kompletného dokumentu na preklad na info@top-preklady.sk, prípadne prineste dokument osobne;
 • uveďte želaný termín vyhotovenia, prípadne najneskorší prípustný termín vyhotovenia prekladu;
 • spôsob vyzdvihnutia prekladu (osobne, poštou, kuriérom);
 • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska). Ak nie ste platcami DPH, máme možnosť fakturovať bez DPH a tým ušetríte 20 %.

Len čo budeme mať všetky potrebné informácie, radi vám čo najskôr vypracujeme cenovú kalkuláciu a predložíme vám ju na schválenie. Ak vám naša ponuka bude vyhovovať a e-mailom nám pošlete súhlas s cenovou kalkuláciou, čím potvrdíte, že si preklad objednávate, budeme vašu objednávku považovať za potvrdenú a začneme pracovať na preklade. Ak chcete mať istotu, že nám vaša objednávka prišla a nedostali ste zatiaľ od nás potvrdenie mailom, môžete si to overiť telefonicky, prípadne nás požiadajte o okamžité potvrdenie jej prijatia.

Chcete zadať svoju požiadavku rýchlo a pohodlne? Využite náš požiadavkový formulár a my vám obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu.

*V prípade, že si objednávate preklady z jazyka, ktorý je napísaný v inej znakovej sústave (napr. v azbuke) a v texte sa nachádzajú vlastné mená (napr. v ruskom rodnom liste), prekladateľ potrebuje ich ustálený prepis do latinky (väčšinou z pasu), aby sa náhodou pri vybavovaní na úradoch nestalo, že údaj v úradnom preklade nebude súhlasiť s údajom v oficiálne vydaných dokladoch.

Časté otázky

Prečo potrebujete na vypracovanie cenovej ponuky vidieť text na ukážku?
Vypracovanie cenovej ponuky je pomerne komplexná záležitosť a okrem iného zahŕňa nasledovné body, ktoré by sme bez zhliadnutia textu nemohli zrealizovať:
 • stanovíme rozsah prekladu (keďže pri úradných prekladoch sa účtuje aj jedna fyzická strana ako dve, ak je na nej viac ako 1800 znakov,– máme to „v oku“ a dáme vám vedieť)
 • detailnejšie sa pozrieme na pečiatky na dokumente, často sa totiž nachádzajú v inom jazyku ako samotný originál a to môže od základu zmeniť postup pri realizácii zákazky, nakoľko úradní prekladatelia nemôžu prekladať jazyky, na ktoré nie sú oprávnení, a preklad pečiatky by mohol inštitúcii, ktorej idete preklad odovzdať, chýbať;
 • podrobne zanalyzujeme dokument, či sa v ňom náhodou nenachádzajú pasáže aj v inom jazyku (napr. celý text je písaný v azbuke, ale prvá a posledná časť je v kazaštine, zvyšok v ruštine);
 • skontrolujeme, či je originál úplný, nemôžeme totiž prekladateľovi na preklad odovzdať text bez evidentne chýbajúceho podpisu (ak s určitosťou na dokumente pribudne);
 • posúdime opakovanosť textu aj v rámci jedného dokumentu, ale aj v prípade, že nám na preklad dodáte viacero podobných dokumentov, a pridelíme vám náležitú zľavu;
 • v prípade, že nám dodáte viacero rovnakých dokumentov, preveríme, či sú navlas rovnaké a ak áno, každé ďalšie vyhotovenie vám zaúčtujeme už iba ako súdnu kópiu;
 • na základe našich skúseností vás upozorníme, ak na origináli nájdeme nejakú záležitosť, ktorá by vám mohla pri vybavovaní spôsobiť problémy (napríklad, že pri dokumentoch určených do zahraničia je namiesto osvedčenia priamo od notára podpísaný koncipient, alebo je dokument overený iba na matrike);
 • na základe vzhliadnutia dokumentu potvrdíme možnosť realizácie prekladu požadovaným spôsobom viazania (napr. diplomy sa nikdy nezvyknú viazať s originálmi diplomov);
 • informujeme vás o konkrétnom postupe na základe stavu, v akom sa dokument nachádza;
 • preveríme čitateľnosť dokumentu (to, čo sa nedá prečítať, sa nedá ani preložiť);
 • niekedy aj zdanlivo jednoduchý text obsahuje jednu vetu obsahujúcu vysoko-technickú špecifikáciu, od ktorej závisí výber prekladateľa a tým aj cena a čas vyhotovenia;
 • na základe sumáru všetkých okolností vypočítame fixnú cenu, ktorá bude pre vás konečná, a nič vás pri vyzdvihnutí prekladu nepríjemne neprekvapí;
 • určíme presný termín vyhotovenia (pretože až keď dokument vidíme, vieme posúdiť, pre ktorého prekladateľa je vhodný a podľa jeho aktuálnej dostupnosti vám navrhneme termín).
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.