Vyberte váš jazyk

PREKLAD A LOKALIZÁCIA SOFTVÉRU A MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

Ide o typ prekladu, ktorý so sebou prináša viaceré špecifiká. Nejde iba o jednoduchý preklad, ale nevyhnutná je aj lokalizácia, teda prispôsobenie prekladu zvyklostiam v krajine, do ktorej je preklad určený

ilustracia1.png

Zabezpečte, aby bol váš softvér použiteľný a efektívny pre širší okruh používateľov


Čo je lokalizácia softvéru?


Lokalizácia softvéru je proces prispôsobovania softvérového produktu jazykovým, kultúrnym a technickým požiadavkám cieľového trhu. Tento proces je náročný na pracovnú silu a často vyžaduje značné množstvo času od vývojových tímov.

Preklad softvéru vieme zabezpečiť po technickej, jazykovej, ako aj kultúrnej stránke. Keďže často ide o položkový text, kde sa pri preklade nemožno spoľahnúť na kontext, zvláštnu pozornosť venujeme tomu, aby boli položky preložené presne a nevznikali pochybnosti o tom, čo majú znamenať.

Nepostačuje, ak sa text len jednoducho preloží, musí sa aj prispôsobiť. Typickým príkladom je dátum – jeho formát sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. V niektorých krajinách taktiež týžeň nezačína v pondelok, ale v nedeľu, a tiež sviatky sú špecifické pre každú krajinu zvlášť. Ďalším príkladom sú napr. desatinné oddeľovače, meny, množné čísla čisloviek, obrázky atď.

S prekladom softvéru je potrebné zjednotiť aj všetky ďalšie súvisiace dokumenty, ako sú napr. návody a iné.

Ďalším špecifikom je, že klient si často želá vydať softvér vo viacerých jazykových verziách súčasne. Nejde teda o preklad finalizovaného produktu, ale preklad prebieha súčasne s vývojom či testovaním. Osobitne dôležité, v podstate ešte dôležitejšie ako pri preklade iných typov textov, je zachovanie konzistentnosti terminológie.


Čo ponúkame?

  • Lokalizácia a testovanie softvéru pre cloudové, mobilné alebo desktopové aplikácie
  • Viacjazyčná lokalizácia zložitých serverových a cloudových systémov
  • Lokalizácia stránok v HTML5, XML, HTML, ASP, PHP, CSV, PO a ďalších
  • Lokalizácia sociálnych a mobilných aplikácií
  • Lokalizácia príručiek, manuálov a materiálov s častými otázkami

Obráťte sa na nás a my Vám veľmi radi pomôžeme s Vašou špecifickou požiadavkou.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.