Vyberte váš jazyk

OSVEDČOVANIE DOKUMENTOV NA POUŽITIE V ZAHRANIČÍ

Doplnková služba, ktorú vám vieme zabezpečiť v prípade, že na predloženie dokumentu orgánu iného štátu nepostačuje jeho úradný preklad, ale je potrebné ďalšie overenie.

uradne-preklady.png

Potrebujete predložiť zahraničnému orgánu listinu vydanú slovenskými orgánmi, ktorá musí byť preložená úradným prekladateľom, ale zároveň apostilovaná?

Chcete všetko vybaviť čo najrýchlejšie a nemáte čas behať po úradoch?

Obráťte sa na nás. S radosťou Vám zabezpečíme preklad aj príslušné overenie v závislosti od krajiny, v ktorej má byť preložený dokument použitý.

Vo všeobecnosti vám môžeme pomôcť v dvoch situáciách.

1. Úradný preklad bez potreby ďalšieho overenia

V prvom, najjednoduchšom prípade postačuje, keď je preklad úradne preložený prekladateľom zapísaným do zoznamu ministerstva, ktorý ho opatrí svojou pečiatkou a podpisom. Tento postup je dostačujúci, ak ide o krajiny, s ktorými má Slovensko uzavretú príslušnú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu.

2. Úradný preklad s apostilou

Ak síce s krajinou takúto zmluvu uzavretú nemáme, ale je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, na použitie listiny sa okrem úradného prekladu vyžaduje tzv. apostila. Ide o doložku, ktorá sa pripojí k dokumentu a ktorou sa overuje hodnovernosť podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky. Zoznam krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, nájdete na webovej stránke MZV.

cta-logo

Ako objednať osvedčenie dokumentov

Aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, veľmi nám pomôže, ak nám poskytnete nasledujúce informácie:

  • že máte záujem o overenie;
  • v akej krajine sa má dokument predložiť.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie cenovej ponuky:

  • želaný termín vyhotovenia;
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež
  • kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska).


Po prijatí vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku a zašleme vám ju na e-mail. Ak vám bude vyhovovať a potvrdíte ju, budeme to považovať za záväznú objednávku a na osvedčení začneme pracovať.

Časté otázky

Dajú sa osvedčiť aj kópie dokumentov alebo musí ísť o originály?

Závisí to od charakteru dokumentu. Napríklad v prípade dokladov o vzdelaní môže ísť aj o notársky overenú kópiu listiny, ktorá už obsahuje prvotné overenie, pretože originál si určite chcete ponechať. Nie je to však možné v prípade matričných dokumentov, teda rodného, sobášneho listu atď.

cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.