Vyberte váš jazyk

Cenník

picture.png

Cenník neúradných prekladov 
čeština angličtina nemčina francúzština
maďarčina
poľština
španielčina
taliančina
holandčina
chorvátčina
srbčina
ukrajinčina
ruština
arabčina, bieloruština, bulharčina, čínština, dánčina, estónčina, fínčina, gréčtina, japončina, kórejčina, litovčina, lotyština, nórčina, portugalčina, rumunčina, slovinčina, švédčina, turečtina a iné
preklad do slovenčiny  8,75 € 12,95 € 13,95 € 16,65 € individuálne
preklad zo slovenčiny 9,95 € 13,95 € 14,95 € 17,95 € individuálne


Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v bežnom termíne. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy. Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru, sa cena stanovuje individuálne (pozri nižšie). Na základné sadzby aplikujeme tiež rôzne druhy zliav.

Cenník úradne overených prekladov (súdne preklady)

Úradný preklad z/do češtiny 18,9 €*
Úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny, taliančiny
23,9 €*
Úradný preklad z/do poľštiny, maďarčiny, francúzštiny, španielčiny
24,9 €*
Úradný preklad z/do dánčiny, holandčiny, chorvátčiny, srbčiny, ukrajinčiny, ruštiny
26,9 €*
Úradný preklad z/do iných ako hore uvedených jazykov alebo preklad medzi dvoma cudzími jazykmi. individuálne
* cena za preklad 1 NS (normostrany) výsledného textu. Pri dokumentoch k autám (preklad technického preukazu, faktúry, odhlášky, kúpnej zmluvy) a jednoduchých štandardných dokumentoch (preklad diplomu, vysvedčenia, potvrdenia, rodného a sobášneho listu, výpisu z registra trestov) poskytujeme dodatočne individuálne zľavy. 

Ak potrebujete preklad z jedného cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka, radi vám obratom vypracujeme kalkuláciu priamo na zvolený dokument. 
Nemáte možnosť prísť si úradný preklad vyzdvihnúť osobne? Pozrite si iné možnosti doručenia prekladu, ktoré poskytujeme.

Cenník korektúr

Informujte sa u nás a obratom vám vypracujeme cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek a typu požadovanej korektúry.

Cenník tlmočenia

Informujte sa u nás a obratom vám vypracujeme cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek.

Formát a grafika

Ťažko čitateľné podklady (malé písmo, rukou písaný text, slabá rozmazaná tlač/sken) + 10 %
Neexistencia dokumentu v textovej editovateľnej forme (sken, fotografia atď.) + 5 %
DTP a grafické práce (tabuľky, obrázky s popisom, grafy, rekonštrukcia formátu a rozloženia pri skenovaných dokumentoch, preklady v grafických formátoch...), práca v Indesigne, práca vo Framemakeri. Príprava do tlače.  25€/hod
alebo
2-6 €/FS*
* FS = fyzická strana formátu A4

Zľavy

  • Zľavy za jednoduchosť – v prípade jednoduchých neodborných dokumentov (bežná e-mailová korešpondencia, informatívne preklady...).
  • Zľava za charakter dokumentu – na často prekladané jednoduché formulárové dokumenty (napr. rodný list, diplom, výpis z registra trestov, technické preukazy a pod.).
  • Množstevné zľavy – aplikujeme pri jednorazovom objednaní väčšieho počtu normostrán (nie je možné kombinovať s akumulačnou zľavou).
  • Zľavy za opakovanie (texty, ktoré sú podobné alebo sa opakujú) – na základe analýzy dokumentov vám ponúkame v prípade podobných alebo opakujúcich sa dokumentov okrem zachovania vzájomnej konzistentnosti aj zľavy za opakovanie.
  • Vernostné (akumulačné) zľavy – svojim verným a stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé zľavy na všetky objednávky.
  • Študentské zľavy – študentom radi poskytneme individuálne zľavy na preklad školských dokumentov.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Pre neplatiteľov DPH možnosť fakturácie bez DPH, čo znamená úsporu 20 %.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.