Vyberte váš jazyk

TLMOČENIE

Rozlišujeme dva základné typy tlmočenia: konsekutívne tlmočenie a simultánne tlmočenie. Medzi ďalšie typy patrí šušotáž a úradné tlmočenie.
Radi pre Vás zabezpečíme taktiež tlmočnícku techniku.
tlmocenie.png

Tlmočenie (neúradné)

Konsekutívne tlmočenie

Využíva sa najmä pri obchodných rokovaniach. Tlmočník je vždy prítomný medzi účastníkmi, prejav rečníka si môže pomocou tlmočníckeho zápisu zaznamenať, a keď po niekoľkých vetách rečník svoj prejav preruší, tlmočník informácie pretlmočí do cieľového jazyka.

Osobný tlmočník

Sprevádza zahraničnú návštevu, napr. pri prehliadke mesta, pri pracovnom obede, prípadne asistuje pri ubytovaní v hoteli a pod. Môže tlmočiť konsekutívne alebo simultánne (šušotáž).

Šušotáž

Je to druh simultánneho tlmočenia, ktoré sa realizuje šepkaním do ucha poslucháča. V porovnaní s konsekutívnym tlmočením šetrí čas a nie je pri ňom potrebná tlmočnícka technika, no pre tlmočníka a najmä pre jeho hlasivky je značne namáhavé. Najčastejšie sa používa pri dvojstranných rokovaniach alebo v skupinách s malým počtom účastníkov, ktorí nehovoria rovnakým jazykom.

Simultánne tlmočenie (kabínkové)

Je vhodné pri vyššom počte účastníkov, napr. na konferenciách. Pri tomto type tlmočenia je potrebná tlmočnícka technika (zvukotesná tlmočnícka kabína, mikrofóny, slúchadlá...). Rečník hovorí svoj neprerušovaný prejav do mikrofónu, pričom tlmočník ho počúva cez slúchadlá a zároveň tlmočí do cieľového jazyka. Táto forma tlmočenia je náročnejšia, preto pri nej treba vždy dvoch tlmočníkov, ktorí sa po určitých úsekoch pravidelne striedajú.

Úradné tlmočenie - Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie

Jeho cieľom je zabezpečiť osobám, ktoré nehovoria slovenským jazykom, právne korektný kontakt so štátnymi inštitúciami. Súdne tlmočenie vykonáva súdny tlmočník a využíva sa na tlmočenie svadobného obradu, súdneho pojednávania, prípadne iného úradného styku.
cta-logo

Ako objednať tlmočenie

Pri objednávaní tlmočenia je pre nás obzvlášť dôležité, aby ste nám poskytli čo najviac informácií, aby sme vám mohli zabezpečiť toho najvhodnejšieho tlmočníka. Preto je pri objednávaní tlmočenia najlepšie kontaktovať nás buď telefonicky, alebo podrobne popísať do mailu všetky známe informácie. Čím presnejšie budú vaše požiadavky, tým presnejšiu cenovú ponuku pre vás pripravíme. Bude to výhodné aj pre vás, pretože si tak môžete byť istí, že sadzba za hodinu tlmočenia bude fixná. Ponuku stačí potvrdiť e-mailovou formou.

Základné informácie, ktoré od vás budeme potrebovať:

  1. Aký druh tlmočenia požadujete?
  2. Aké jazyky sa budú tlmočiť? Bude tlmočenie jednosmerné (z jazyka A do jazyka B) alebo obojsmerné (aj z jazyka B do jazyka A)?
  3. Čo bude predmetom alebo témou tlmočenia? Pôjde o obchodné rokovanie, vedeckú konferenciu, slávnostnú recepciu, úradný výkon? To všetko zaváži pri výbere vhodného tlmočníka. 

Ďalšie dôležité informácie:

  • termín tlmočenia
  • predpokladaná dĺžka tlmočenia
  • miesto tlmočenia
  • formálna úroveň akcie
  • počet účastníkov
  • budete požadovať tlmočnícku, audio alebo video techniku?
  • možnosť dopravy, ubytovania a stravy pre tlmočníka

Kvalita tlmočenia závisí do veľkej miery aj od tlmočníkovej prípravy. Je preto ideálne, aby mal v dostatočnom časovom predstihu k dispozícii čo najviac relevantných podkladových materiálov. Môže ísť o rôzne informačné letáky spoločnosti, písomné znenie slávnostných príhovorov a prednášok, zoznam rečníkov či účastníkov stretnutia, powerpointové prezentácie a pod.

Časté otázky

Aké druhy tlmočenia poskytujete?
Jednotlivé druhy tlmočenia nájdete tu.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte, radi vám pomôžeme.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.