Vyberte váš jazyk

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Okrem základných služieb ponúkame aj sprievodné služby, ako napr. vybavenie notárskeho osvedčenia, doručenie prekladu, grafické spracovanie prekladu, prepisovanie textov alebo transkripciu videonahrávky či zabezpečenie tlmočníckej techniky.

ilustracia1.png

Poskytovanie doplnkových služieb nám umožňuje ponúkať našim klientom kompletný prekladateľský a tlmočnícky servis, ktorý prináša nielen personálnu, ale aj časovú úsporu. Všetky sprievodné služby vykonávame profesionálne, čo zaručuje hladký priebeh bez nečakaných prekvapení.

Ušetrite si starosti a čas: pozrite si našu ponuku a zverte zabezpečenie doplnkových služieb do našich rúk. Sme presvedčení, že budete spokojní.

Prepis videí

Na základe dlhoročných skúseností s prepisom videí a audionahrávok do textovej podoby sme sa rozhodli zaradiť túto službu do stálej ponuky doplnkových služieb.

Tlmočnícka technika

Ako doplnkovú službu k simultánnemu tlmočeniu poskytujeme tlmočnícku techniku.

Prepisovanie textu – prepis textov

Túto doplnkovú službu poskytujeme najmä vtedy, ak si prepísanie textov/údajov vyžaduje znalosť cudzieho jazyka (bez ktorej by napr. nebolo možné jednotlivé údaje priradiť).

DTP grafické spracovanie

Každá práca s textom si vyžaduje aj grafické spracovanie, či už v menšom alebo väčšom rozsahu.

Notárske osvedčenia

Túto doplnkovú službu ponúkame klientom, ktorí potrebujú úradný preklad zviazať s notársky osvedčenou kópiou originálu a nemajú čas alebo možnosť si ju sami zabezpečiť. Notársky osvedčená kópia sa používa na účely zviazania s úradným prekladom, ak preklad nie je možné zviazať priamo s originálom. Aby sme však za vás mohli navštíviť notára, musíte nám najprv priniesť originál dokumentu, bez ktorého notár jeho fotokópiu neosvedčí. Notárom osvedčená kópia je potom vhodná na zviazanie s úradným prekladom.

Doručenie úradného prekladu

Najčastejšie využívaná doplnková služba je k dispozícii aj pre vás, kedykoľvek ju budete potrebovať. V prípade, že nemáte možnosť zastaviť sa u nás v kancelárii a vyzdvihnúť si úradný preklad osobne, máme pre vás v ponuke alternatívy doručenia úradného prekladu.

Titulkovanie

Profesionálne otitulkujeme vaše videá, či už v jazyku videa, alebo v akomkoľvek inom.

Osvedčovanie dokumentov na použitie v zahraničí

Doplnková služba, ktorú vám vieme zabezpečiť v prípade, že na predloženie dokumentu orgánu iného štátu nepostačuje jeho úradný preklad, ale je potrebné ďalšie overenie.

cta-logo
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.