Vyberte váš jazyk

DTP (desktop publishing) -
GRAFICKÉ SPRACOVANIE

Každá práca s textom si vyžaduje aj grafické spracovanie, či už v menšom alebo väčšom rozsahu.
dtp.png

V rámci vypracovania prekladov štandardne poskytujeme niekoľko druhov grafických úprav:

Dodržanie pôvodnej grafickej úpravy

Ak je originál na preklad zaslaný v originálnej editovateľnej podobe (napr. vo Worde), je pomerne jednoduché dodržiavať grafickú úpravu originálu. Takúto službu, samozrejme, nespoplatňujeme.

Rekonštrukcia pôvodnej grafickej úpravy

Pokiaľ nám zašlete text v needitovateľnom formáte (napr. v PDF) a preklad potrebujete mať v podobnej grafickej úprave ako originál, môžeme ho zrekonštruovať do takej miery, ako nám to umožňuje konverzia dokumentu. V tom prípade zvykneme účtovať iba príplatok za needitovateľnosť originálneho dokumentu.

Grafická úprava do tlače (DTP spracovanie - resp. deksktop publishing)

Ak nám zašlete na preklad nielen text, ale aj grafické podklady (súbor z grafického programu, obrázky v príslušnom rozlíšení, fonty atď.), vypracujeme vám cenovú ponuku na preklad aj s grafickou úpravou. Bude v nej zahrnuté nielen zanesenie preložených textov na miesta textov v pôvodnom jazyku, ale aj prispôsobenie grafického rozloženia novému textu (ktorý môže byť dlhší a na niektorých miestach prekrývať obrázok a pod.) Ceny za spracovanie jednej fyzickej strany sa pohybujú v závislosti od náročnosti v cene od 2 €€ za fyzickú stranu.

cta-logo

Ako objednať grafické spracovanie

Aby grafická úprava splnila vaše očakávania, veľmi nám pomôže, ak nám poskytnete nasledujúce informácie:

  • aký je účel grafickej úpravy. Či je cieľom dokument pripraviť na tlač alebo je cieľom približné zachovanie pôvodného rozloženia dokumentu a dokument bude použitý prevažne na interné účely v elektronickej podobe;
  • či máte ku grafickým podkladom aj pôvodné obrázky, fonty a zdroje;
  • či je potrebné pri úpravách postupovať podľa design manuálu.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie cenovej ponuky:

  • želaný termín vyhotovenia;
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež
  • kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska).


Po prijatí vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku, zašleme vám ju na e-mail a ak vám bude vyhovovať a potvrdíte ju, považujeme to za záväznú objednávku a začíname na nej pracovať.

Časté otázky

Aké typy grafických súborov viete spracovať?
Najčastejšie sprácuvame súbory programov Indesign (.indd, .idml), Framemaker (.fm, .mif) prípadne Corel. Radi však spracujeme aj podklady z programov Adobe photoshop alebo Adobe illustrator.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.