Vyberte váš jazyk

JAZYKOVÉ PREKLADY - NEÚRADNÉ

Neúradné preklady sú vyhotovené elektronicky a zaslané na váš email. Najčastejšie máte záujem o preklady z oblasti práva, marketingu, techniky, medicíny a tiež o preklad súkromných dokumentov.
preklady.png

Jazykový preklad

Sme neustále k dispozícii na e-mailoch, aby sme pre vás zabezpečili neúradné preklady, ktoré si môžete objednať z pohodlia svojho domova alebo kancelárie. Vy nám text na preklad pošlete e-mailom a my vám ho po preložení do vami požadovaného jazyka pošleme späť. Takýto preklad je bez úradného overenia (bez pečiatky).

Naši klienti najčastejšie požadujú

01
preklad marketingových materiálov, napríklad preklad letáku, katalógu, brožúry, plagátu, prospektu, banneru, foldra, listu, časopisu, jedálneho lístka, webovej stránky atď.
02
preklad právnych dokumentov, najmä preklad zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, spoločenskej zmluvy, mandátnej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o dielo, pracovnej zmluvy), preklad dohody, preklad zakladateľskej listiny, preklad stanov, preklad dodatku, preklad obchodných podmienok, preklad stanoviska, preklad právnej dokumentácie, preklad plnej moci a iné (všetky tieto právne dokumenty prekladáme aj úradne)
03
z medicínskych dokumentov pre klientov zabezpečujeme preklad medicínskeho protokolu, pokynov pre lekárov a pacientov, preklad príbalových letákov, klinických skúšaní, informovaných súhlasov a pod.
04
preklad technických dokumentov: preklad manuálu, softvéru, technického listu, štúdie, vedeckého článku a podobných dokumentov
05
preklad súkromných dokumentov: preklad životopisu, motivačného listu, abstraktu, posudku, súkromnej korešpondencie.

Najčastejšie prekladáme tieto jazykové kombinácie

Image
 • z angličtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do angličtiny
 • z nemčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do nemčiny
 • z francúzštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do francúzštiny
 • z maďarčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do maďarčiny
 • z poľštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do poľštiny
 • z ruštiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do ruštiny
 • zo španielčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do španielčiny
 • z taliančiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do taliančiny
 • zo srbčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do srbčiny
 • z dánčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do dánčiny
 • z dánčiny do češtiny
 • z češtiny do dánčiny
 • z češtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do češtiny
 • z angličtiny do češtiny
 • z češtiny do angličtiny
 • z nemčiny do češtiny
 • z češtiny do nemčiny
 • zo švédčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do švédčiny
 • z arabčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do arabčiny
 • z turečtiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do turečtiny

Formáty

Spracovávame väčšinu dostupných formátov vytvorených v

 • textových editoroch (doc, docx, rtf, odt, txt),
 • tabuľkových editoroch (xls, xlsx, ods),
 • prezentačných programoch (ppt, pptx, pps, odp, key),
 • grafických programoch (indd, inx, psd, cdr).

Prekladáme aj

 • webové stránky (html, htm, php),
 • zvukové a obrazové formáty (mp3, mp4, wav, avi, mov, swf, flv),
 • needitovateľné formáty (pdf, jpeg, jpg, gif, bmp, tiff)
 • a iné (ttx, xml, xliff, dwg...).
cta-logo

Ako objednať preklad

Keďže neúradné preklady si nevyžadujú osobný kontakt, celú objednávku je možné zrealizovať e-mailom.

Na to, aby sme vám mohli vypracovať cenovú ponuku, potrebujeme text najprv vidieť.

Zašlite nám svoj text na ukážku vyplnením nášho on-line formulára alebo mailom (najlepšie editovateľnú podobu, ak ju máte k dispozícii) a uveďte prosím nasledovné:

 • východiskový jazyk: ......
 • cieľový jazyk: ......
 • korektúra rodeným hovoriacim: áno/nie
 • požadovaný termín vyhotovenia: _ _. _ _ . 202_ termín je fixný/uprednostním radšej neskorší, ak by ten, ktorý je uvedený, mal byť s príplatkom za expresné vyhotovenie
 • tel. č. v prípade otázok: ......

Časté otázky preklady

Prečo potrebujete na vypracovanie cenovej ponuky vidieť text na ukážku?
Vypracovanie cenovej ponuky okrem iného zahŕňa nasledovné body, ktoré by sme bez textu nemohli zrealizovať:
 • stanovenie presného rozsahu (a to aj pri dokumentoch, ktoré klient zašle v needitovateľnej podobe) a následný výpočet ceny na základe počtu znakov;
 • overenie, či do počtu znakov nezarátalo aj znaky, ktoré nie sú na preklad (napr. čísla, dvojité medzery, tabulátory);
 • overenie, či do počtu znakov zarátalo všetky texty na preklad (text v blokoch textu, v needitovateľných obrázkoch);
 • posúdenie náročnosti grafickej úpravy dokumentu;
 • posúdenie zložitosti textu z terminologického hľadiska;
 • overenie dostupnosti prekladateľa, ktorý by bol najvhodnejší na vypracovanie konkrétneho textu, a následné navrhnutie termínu klientovi;
 • posúdenie opakovania v texte a následné stanovenie zľavy za opakovanie;
 • zváženie potreby prekladu čisto číselných pasáží (do angličtiny sa desatinná čiarka musí preložiť ako desatinná bodka, do nemčiny nemusí, čo môže v zdanlivo podobných jazykoch ovplyvniť dobu a náročnosť vypracovania prekladu;
 • preverenie, či sa celý text nachádza v jazyku, ktorý klient avizoval, a či sa v ňom prípadne nenachádzajú aj časti v inom jazyku;
 • posúdenie dostatočnej čitateľnosti textu;
 • a mnoho iných záležitostí, ktoré sme sa rokmi naučili vnímať, aby klienta po objednaní služby u nás už nič nepríjemne neprekvapilo.
Výhodou zaslania textu na ukážku je, že sa dozviete presnú konečnú cenu a môžete sa podľa nej transparentne rozhodnúť, či si preklad objednáte.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.