Vyberte váš jazyk

KOREKTÚRY

Potrebovali by ste korektúru textu?
Medzi najčastejšie typy korektúr patrí jazyková korektúra, významová korektúra, vecná korektúra
a predtlačová korektúra.
korektury.png

Jazyková korektúra

korektúra cieľového textu
(gramatika, pravopis, štylistika)

Jazykovú korektúru u nás vykonáva vždy profesionálny korektor a zároveň rodený hovoriaci daného jazyka. Ak je text v slovenčine, korektúru vyhotoví slovenčinár.

Významová korektúra

korektúra porovnávajúca zdrojový a cieľový text

Tento druh korektúry robí spravidla skúsený prekladateľ ovládajúci jazyk originálu aj prekladu, pričom porovnáva text
z hľadiska zachovania významu pri prenesení textu do jazyka prekladu.

Vecná korektúra

korektúra po stránke odbornej terminológie

Vecná korektúra sa využíva najmä pri textoch so špecifickým odborným zameraním. Korektúru vykonáva odborník z praxe v danej oblasti, napr. medicínsky preklad skoriguje lekár – prekladateľ.Predtlačová korektúra

korektúra textu po grafickej úprave

Predtlačová korektúra zahŕňa odstránenie chýb, ku ktorým mohlo dôjsť pri sádzaní textu alebo pri grafickej úprave. Jej účelom je skontrolovať vzhľad textu v konkrétnom grafickom prostredí a doladiť posledné úpravy (napr. rozdelenie slov na konci riadka), aby mohli byť opravy zapracované do finálnej podoby dokumentu, ktorý bude použitý na publikáciu alebo do tlače.

Na základe skúseností s časovou náročnosťou korektúr textov preložených strojovým prekladačom bude pri takejto požiadavke ponúknutá cena ako za preklad nanovo.
cta-logo

Ako objednať korektúru

Aby sa korektúrou dosiahol čo najlepší výsledok, veľmi nám pomôže, ak nám poskytnete nasledujúce informácie:

  • či ide o korektúru pôvodného (autorského) textu, alebo prekladu;
  • z akého jazyka a podľa akého originálu sa text prekladal;
  • kto text prekladal, prípadne akú mal na preklad spôsobilosť;
  • či máte k dispozícii referenčné dokumenty (tzn. paralelné texty podobného charakteru, ktoré slúžia ako vzor pre čerpanie terminológie);
  • aký druh korektúry vyžadujete;
  • akému čitateľovi bude text po korektúre určený (zahraničné vedenie spoločnosti, native speaker (rodený hovoriaci), Brit/Američan, Nemec/Rakúšan atď.).

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie cenovej ponuky:

  • želaný termín vyhotovenia;
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež
  • kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska).


Po prijatí vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku, zašleme vám ju na e-mail a ak vám bude vyhovovať a potvrdíte ju, považujeme to za záväznú objednávku a na korektúre začíname pracovať.

Časté otázky

Aké typy korektúr ponúkate?
Popisy jednotlivých druhov korektúr uvádzame vyššie.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.